Chromat i cement

Calciumforbindelserne i cement og mørtelprodukter irriterer huden og slimhinderne. Vandopløseligt chromat i cement kan give eksem ved kontakt med huden.

Det er forbudt at bruge cement og ikke-hærdede cementholdige produkter med et indhold af vandopløseligt chromat på mere end 2 mg pr. kg tør cement.

Er der anvendt midler (jernsulfat) til at reducere chromatindholdet i cement og produkter, som indeholder cement, skal emballagen være mærket med klart læselige oplysninger om:

  • Indhold af vandopløseligt chromat.
  • Emballeringsdato.
  • Opbevaringsbetingelser.
  • Opbevaringsperiode.

Man skal normalt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisning ved brugen af cement.