En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Biologiske påvirkninger

Ved en række arbejdsprocesser kan man blive udsat for biologiske påvirkninger. Det drejer sig bl.a. om:

  • Arbejde på eller med tilslutning af kloak.
  • Due- og rotteekskrementer ved renoveringsarbejder.
  • Sanering i forbindelse med skimmelsvampeangreb.

Kloak og spildevand

Man kan komme til at kaste op og få diarré ved indånding af aerosoler og efter hudkontakt med spildevand. I kan undgå unødig kontakt med spildevand ved at bruge engangsdragter, handsker eller særligt arbejdstøj. Dette tøj må man ikke tage med hjem og vaske.
Hvis dit arbejde for størstedelens vedkommende består i arbejde med spildevand eller kloakslam, skal du vaccineres mod stivkrampe, Hepatitis A og polio.
Ved andet arbejde fx nedrivning af faldstammer og lignende bør du vaccineres mod stivkrampe.

Due- og rotteekskrementer

Støv fra dyreekskrementer kan indeholde sundhedsskadelige endotoksiner. Derfor skal der ved renoveringsarbejder foretages for- undersøgelser bl.a. i kældre og på tagetager.

Forundersøgelsen skal vise, om der i væsentligt omfang er sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og mennesker. Det kan være duemøg, rotteekskrementer og kanyler fra narkomaner.
Man skal planlægge arbejdet, så de sundhedsskadelige efterladenskaber bliver fjernet, før renoveringsarbejdet går i gang. Man skal anvende personlige værnemidler i form af åndedrætsværn, engangsdragt og handsker.

Håndtering af skimmelsvampe

Ved renoveringsopgaver kan man støde på skimmelsvamp i bygningskonstruktionerne. Skimmelsvamp findes både i private bygninger, offentlige institutioner, skoler m.v. Nogle arter skimmelsvamp udskiller giftige svampesporer og kan give sundhedsmæssige gener. Oftest kan man ikke med det blotte øje afgøre, om man har med en sundhedsskadelig art at gøre eller ej, så derfor skal man altid håndtere skimmelsvamp med omtanke.

Når man fjerner skimmelsvampen, skal man beskytte sig selv og sine omgivelser mod sundhedsskadelige påvirkninger. Samtidig skal man sikre, at inficeret støv og svampesporer ikke bliver spredt. Vær opmærksom på, at der kan være en risiko ved at opholde sig i inficerede rum. Det bør eventuelle brugere derfor også informeres om.

Undgå at røre ved skimmelangrebne materialer med de bare hænder.
Anvend støvsuger med H13 filter for at undgå at indånde sporer og støv samt at få svampesporer eller støv i øjnene.
Maskinen skal desinficeres efter brug og filter skiftes – eller maskinen skal forsegles og kun anvendes til skimmel. Henstår maskinen i længere tid skal denne renses og filtre skiftes.

Anvend personlige værnemidler i form af:

  • Tætsluttende handsker og fodtøj.
  • Briller.
  • Støvtæt heldragt, evt. som engangsdragt.
  • Turbomaske med A2/P3-filter eller evt. luftforsynet åndedræts-værn .