En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Sikkerhedsmøder på bygge- og anlægspladser

Bygherrens ansvar:
På større bygge- eller anlægspladser skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (B) holde sikkerhedsmøder. Formålet er at koordinere de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsarbejde i fællesområderne.

Bygge- eller anlægspladser betragtes som større, når mere end en arbejdsgiver samtidigt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen. Alle, der er beskæftiget på byggepladsen, tæller med – også arbejdsledere og byggepladsledere.

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (B) indkalder til møderne og sørger for et skriftligt referat af emner og beslutninger på mødet. Alle arbejdsgivere (inklusive underentreprenører og enkeltmandsvirksomheder) eller deres repræsentanter deltager i møderne sammen med virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation på arbejdsstedet.

Koordinatoren skal holde ordinære sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes efter behov eller efter alvorlige ulykker og tilløb hertil.
Det skal sikres, at mødernes beslutninger kommunikeres ud til alle på pladsen – også til de personer som ikke har dansk som hovedsprog.