En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Den ansatte

Som ansat har du et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. Du har pligt til at medvirke til, at:

 • arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for dit eget arbejdsområde,
 • sikkerhedsforanstaltninger virker efter hensigten, fx ved at bruge de personlige værnemidler du har fået udleveret,
 • sørge for at sætte de sikkerhedsforanstaltninger på plads igen, som du midlertidigt har fjernet, fx når du i forbindelse med afsætning af materialer på et stillads midlertidigt fjerner et rækværk,
 • meddele det til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, arbejdslederen eller arbejdsgiveren, hvis der opstår fejl og mangler, som du og dine kolleger ikke selv kan rette,
 • samarbejde med de andre virksomheder og beskæftigede på arbejdssteder (fx byggepladser), hvor flere virksomheder udfører arbejde samtidigt,
 • rette dig efter de regler, der gælder for sikkerhed og sundhed, når der arbejdes på en fremmed virksomheds område.

Som ansat kan du blive straffet, hvis du forsætligt eller groft uagtsomt bryder loven. Det gælder for følgende områder:

 • Brug af personlige værnemidler.
 • Brug af udsugningsforanstaltninger.
 • Brug af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger.
 • Brug af forsvarlige arbejdsmetoder.
 • Manglende certifikater til kran og gaffeltruck.

Arbejdsgiveren kan i disse tilfælde slippe for straf, hvis han har opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljøloven.