En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdslederen

Du er arbejdsleder, hvis du primært leder eller fører tilsyn med arbejdet på arbejdspladsen. Det gælder også, selvom du samtidig tager del i det praktiske arbejde.

Som arbejdsleder har du pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Du har også pligt til at forsøge at forhindre farer, som kan opstå ved fejl eller mangler.

Du skal straks gøre arbejdsgiveren opmærksom på arbejdsmiljøproblemerne, hvis det ikke umiddelbart er muligt at løse dem.