En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har man ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven. Helt overordnet stiller arbejdsmiljøloven krav om, at arbejdsgiveren skal planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Som arbejdsgiver har man bl.a. pligt til at sørge for, at:

  • indrette arbejdsstedet fuldt forsvarligt, fx forebygge faldulykker og fare for sammenstyrtning,
  • virksomheden oplærer og instruerer medarbejderne, så de kan ud føre deres arbejde uden risici,
  • føre et effektivt tilsyn med, at medarbejderne udfører deres arbejde fuldt forsvarligt og følger instruktionerne,
  • det fornødne sikkerhedsudstyr er til stede og er forsvarligt at an vende til det givne arbejde,
  • arbejdet lovligt kan udføres med personlige værnemidler,
  • virksomheden laver skriftlige arbejdspladsvurderinger,
  • virksomheden opretter en arbejdsmiljøorganisation, når der er 10 ansatte eller flere i virksomheden,
  • virksomheden opretter en arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentant for de ansatte, en arbejdsleder og arbejdsgiveren) på byggepladser og andre midlertidige og skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted, når 5 ansatte beskæftiges på stedet i mere end 14 dage.

Som arbejdsgiver har man blandt andet pligt til at sørge for, at sikre instruktion og vejledning af medarbejderne på de sprog som de kan forstå, eventuelt med hjælp fra tolk.