En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Smileyordningen

Virksomhederne får enten en grøn, gul eller rød smiley, når Arbejdstilsynet har gennemført et tilsyn. Smileyen bliver offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside sammen med oplysninger om, hvilke påbud virksomheden eventuelt har fået.

gron-smiley-med-kroneKronesmiley er til virksomheder, der har opnået et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden skal selv bede om at få vist en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

gron-smileyGrøn smiley er til virksomheder, der ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

 

gul-smileyGul smiley er til virksomheder, der har fået et strakspåbud eller et påbud med frist. Arbejdstilsynet fjerner den gule smiley fra hjemmesiden, når virksomheden har efterkommet påbuddet og meldt tilbage til Arbejdstilsynet. Det kan dog tidligst ske efter seks måneder. Ved digital tilbagemelding til Arbejdstilsynet, skal virksomhederne bekræfte, at arbejdsmiljøorganisationen eller en medarbejder er blevet gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet.

rod-smileyRød smiley er til virksomheder, der har fået et forbud eller et rådgivningspåbud – dog ikke påbud om rådgivning til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø.

 

Arbejdstilsynet fjerner den røde smiley, når virksomhederne igen overholder reglerne og har informeret Arbejdstilsynet om det. Det kan dog tidligst ske efter seks måneder.

Ved digital tilbagemelding til Arbejdstilsynet, skal virksomhederne bekræfte, at arbejdsmiljøorganisationen eller en medarbejder er blevet gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet.