En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet skal medvirke til at fremme sikre, sunde og udviklende arbejdspladser. Konkret sker det ved at:

  • Kontrollere virksomhederne.
  • Udarbejde regler.
  • Informere om arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet foretager tilsynsbesøg for at kontrollere, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøloven. Hvis reglerne ikke overholdes, giver Arbejdstilsynet påbud og vejleder virksomhederne i, hvordan de bedst kan overholde reglerne.

En virksomhed kan ikke nægte Arbejdstilsynet adgang til en arbejdsplads eller byggeplads.

Som medarbejder kan du henvende dig til Arbejdstilsynet og klage over dit arbejdsmiljø, uden at din chef eller dine kolleger får det at vide. Arbejdstilsynets medarbejdere må ikke oplyse, om de kommer på tilsyn i virksomheden på grund af en klage.