En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en sikrer systematik i arbejdsmiljøarbejdet og er med til at forebygge ulykker og skader.
Virksomheden skal sikre, at APV’en indeholder følgende fem elementer eller faser i APV-arbejdet:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø.
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær.
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af handlingsplan.
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Arbejdspladsvudering kap1

Som virksomhed kan I selv vælge, hvilken metode I vil bruge til at lave en APV, men indholdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven. En APV skal som minimum vurdere:

 • Fysiske påvirkninger (fx støj, kulde og træk).
 • Kemiske påvirkninger (fx fugemasse).
 • Biologiske påvirkninger (fx risiko for smitte).
 • Ergonomiske påvirkninger (fx arbejdsstillinger og tunge løft).
 • Psykiske påvirkninger (fx tidspres).
 • Risikoen for ulykker (fx arbejde i højden).

Bygge- og anlægsvirksomheder udfører ofte arbejde uden for hjemmevirksomheden. Når I skal arbejde med APV’en, er det derfor vigtigt at vurdere, om der er særlige arbejdsmiljøproblemer på de skiftende eller midlertidige arbejdssted, som I skal have med i vurderingen. I disse tilfælde kan APV’en tage udgangspunkt i de generelle arbejdsfunktioner. Hvis der på et eller flere af arbejdsstederne er særlige forhold, som har betydning for, hvordan arbejdet udføres, skal det fremgå af APV’en.

APV’en kan tage udgangspunkt i virksomhedens typiske arbejdsopgaver. På den enkelte byggeplads kan der være særlige forhold. De særlige forhold kan fx fremgå af udbudsmaterialet eller af bygherrens plan. Virksomheden skal justere APV’en, hvis der er særlige forhold på byggepladsen. Det er vigtigt, at I får aftalt retningslinjer for, hvordan man vil justere APV’en til de særlige forhold.

Den del af virksomhedens APV, der omhandler arbejdet på den konkrete byggeplads, skal være tilgængelig for de ansatte på byggepladsen.
Hvis nogen i virksomheden arbejder med farlige stoffer og materialer, skal I lave en særlig kemisk APV.

Hvis der er beskæftiget unge under 18 år i virksomheden, skal de risici, de unge kan komme ud for, beskrives særskilt i virksomhedens APV.

APV’en skal være skriftlig og skal være tilgængelig på virksomheden, både for medarbejdere, virksomhedsledere og Arbejdstilsynet.

Når arbejdsmiljøet ændrer sig, skal l revidere APV’en. Fx hvis I indfører nye arbejdsprocesser, køber nye maskiner, eller hvis der sker en ulykke. APV’en skal som minimum revideres hvert 3. år. Ledelsen og de ansatte skal samarbejde om hele APV-processen.

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at inddrage arbejdsmiljøorganisationen og de ansatte i planlægning, gennemførelse og opfølgning af APV.

Få mere at vide om APV i bygge- og anlægsvirksomheder på www.bar-ba.dk eller hos autoriserede arbejdsmiljørådgivere og Arbejdstilsynet.