En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage hos en udbyder, der er godkendt af Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen at deltage i 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse i deres første funktionsår. Tilbuddet gælder dem, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
De supplerende uddannelser på i alt 2 dage skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder og afsluttet inden for de første 12 måneder efter valg eller udpegning.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen skal i hvert funktionsår – så længe de fungerer i arbejdsmiljøorganisationen – tilbydes supplerende uddannelse på minimum
1½ dag. Uddannelser på i alt 1½ dag skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår.

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal sikre relevant opdatering og styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for de supplerende uddannelser, der skal tilbydes arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljø-organisationen. Kompetenceudviklingsplanen skal tage højde for virksomhedens arbejdsmiljøbehov.

BFA Bygge & Anlæg vil i samarbejde med forskellige kursusudbydere løbende udvikle og tilbyde branchen relevante kurser i forbindelse med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

www.bfa-ba.dk er der en oversigt over kurser og udbydere.