En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdsmiljøsystemet

Der er tre vigtige aktører, der har indflydelse på udviklingen af nye regler og fortolkningen af arbejdsmiljøloven og gældende regler. De er i arbejdsmiljøloven beskrevet som:

  • Myndigheder (Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet), der administrerer loven og fører tilsyn med, at virksomhederne over- holder loven.
  • Partssystemet (Arbejdsmiljørådet og de 5 Branchefællesskaber), som består af repræsentanter fra fagforeningerne og fra ledernes og arbejdsgivernes organisationer. Partssystemet inddrages i forbindelse med ændringer af arbejdsmiljølovgivningen og formidler god arbejdsmiljøpraksis til virksomhedernes ledere og ansatte.
  • Arbejdsmiljøklagenævnet, som behandler klagesager over Arbejdstilsynets afgørelser. Nævnet er uafhængigt. Formanden er udpeget af beskæftigelsesministeren, mens medlemmerne kommer fra organisationerne.

Også andre institutioner kan ifølge arbejdsmiljøloven hjælpe virksomhederne med at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljøsystemet kap 1

  • Arbejdsmiljøorganisationen er virksomhedens egen arbejdsmiljøenhed, som ledelsen inddrager i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
  • De arbejdsmedicinske klinikker og afdelinger på sygehusene kan undersøge, om lidelser eller sygdomme skyldes arbejdet. Klinikkerne kan også i samarbejde med virksomhederne være med til at forebygge skaderne.
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter, der kan hjælpe myndigheder, parter og virksomheder med at undersøge og kortlægge arbejdsmiljøproblemer og udvikle bedre metoder til at forebygge.
  • Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, der er godkendt af Arbejdstilsynet, kan hjælpe virksomheder med at kortlægge og løse arbejdsmiljøproblemer.