Arbejdsmiljørådgivning

Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde pålægge en virksomhed at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

  • Tag arbejdsmiljøorganisationen med på råd, både når man vælger rådgiver og i selve processen sammen med rådgiveren.
  • Vælg den rigtige rådgiver. Nogle rådgivere er autoriserede på bestemte områder, mens andre er autoriseret til at kunne yde arbejdsmiljørådgivning inden for alle områder.

Man kan fx også søge rådgivning om:

  • Indkøb af maskiner og værktøj.
  • Erstatning af farlige stoffer med mindre farlige.
  • Leverandører af tekniske hjælpemidler.
  • Indsats for at forebygge ulykker.
  • At vurdere arbejdsprocesser og opstille handlingsplaner.
  • Måling af fx støj, asbest, PCB m.m.

Virksomheder og medarbejdere der er omfattet af konsulentordningen Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus), kan frit bruge denne ordning til vejledning om konkrete problemstillinger. www.bam-bus.dk