En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Vejledninger

At-vejledninger
En At-vejledning, At-anvisning eller At-meddelelse er udstedt af Arbejdstilsynet og vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne skal fortolkes og forstås og hvilken praksis, der gælder i forhold til opfyldelsen af reglerne. Vejledningerne inde- holder ikke bindende krav, men orienterer og anbefaler. Hvis man følger At-vejledningernes anbefalinger og metoder, så overholder man også arbejdsmiljølovgivningen, men man kan også vælge en anden metode, hvis den er lige så forsvarlig.

I kan finde arbejdsmiljøloven, bekendtgørelserne, At-vejledningerne og andet informationsmateriale fra Arbejdstilsynet på www.at.dk.

Branchevejledninger
Branchevejledninger beskriver god branchepraksis og indeholder konkrete anbefalinger til virksomhederne. De er udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg eller et andet Branchefællesskabet og er gennemgået af Arbejdstilsynet. Følger man branchevejledningernes anbefalinger, overholder man også arbejdsmiljølovgivningen for det område, der er beskrevet i vejledningen.

Brug dem som rettesnor til at vælge en fornuftig praksis i forhold til arbejdsmiljøet. Branchevejledninger inden for bygge og anlæg findes på www.bfa-ba.dk.