Bekendtgørelser

En mere detaljeret beskrivelse af kravene til arbejdsmiljøet ndes i bekendtgørelserne. Det drejer sig fx om asbestbekendtgørelsen, støjbekendtgørelsen, bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Arbejdsmiljøloven og tilhørende bekendtgørelse skal følges af alle byggeriets aktører: arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte, bygherrer, projekterende, rådgivere, leverandører m.fl.

Det er strafbart ikke at følge arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne, og overtrædelser kan føre til bøder eller fængsel.