En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdsmiljøarbejdet på bygge- og anlægspladser

Virksomheden skal oprette en arbejdsmiljøorganisation på byggepladser og andre midlertidige og skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted, når 5 ansatte beskæftiges på stedet af samme arbejdsgiver i mere end 14 dage. Husk også at tælle eventuelt lejet arbejdskraft med.

Dette gælder uanset hvor mange, der er ansat i virksomheden, og at de ansatte på byggepladsen samtidig er dækket af en arbejdsmiljøorganisation i hjemmevirksomheden.

Arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen består af en medarbejder (arbejdsmiljørepræsentant) valgt af og blandt medarbejderne på pladsen, arbejdslederen på stedet og arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

BFA Bygge & Anlæg anbefaler, at arbejdsgiveren, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen deltager
i opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, som bygherren eller arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til.

Arbejdsmiljøudvalg på bygge- og anlægspladser

Hvis der er 35 eller flere ansatte fra samme virksomhed beskæftiget på en bygge- og anlægsplads i mindst 4 uger, skal virksomheden oprette et arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøudvalget sammensættes af medlemmer eller repræsentanter fra de arbejdsmiljøgrupper, der er oprettet på pladsen.

Udvalget skal medvirke aktivt til en samordning af arbejdsmiljøarbejdet med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.

Arbejde på fremmed virksomhed

De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal foruden de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre, også rette sig efter de arbejdsmiljøregler, der gælder for den virksomhed de arbejder på.