Arbejdsleder

Hvis flere arbejdsledere har mulighed for at være med i den samme arbejdsmiljøgruppe, udpeger arbejdsgiveren gruppens arbejdslederrepræsentant.

En arbejdsleders opgave er at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed. Sjakbajser og akkordholdere opfylder normalt ikke disse betingelser og betragtes derfor ikke som arbejdsledere.

Virksomheden kan ikke umiddelbart afskedige en arbejdsleder med henvisning til hans arbejde i arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljøorganisationerne, fx afskedige arbejdslederen for at have krævet særligt sikkerhedsudstyr.

Den slags konflikter skal først søges løst ved forhandling eller mægling.